• 02 December 2013
  • Геометрия
  • Автор: Giriychuk2003

  1. Маса речовин, що вступили в хімічну реакцію :  а) дорівнює масі
  речовин, що утворилися в результаті реакції;  б) періодично
  змінюється під час хімічної реакції;  в) менша за масу
  речовин, що утворилися в результаті реакції;  г) правильної
  відповіді немає.  2. Для позначення на письмі чотирьох молекул вуглекислого
  газу використовують  запис :  а) CO2  б) 3O2  в) 3CO2  г) правильної відповіді
  немає.  3. Приклади формул тільки складних речовин наведені у
  відповіді:  а) CuO ,O2,Cu;  б) HCl,H2O
  ,Al2O3 ;  в) Al,
  ;Al2O3,
  AlCl3 ;  г) правильної
  відповіді немає.  ІІ рівень  4. Які явища називаються хімічними ?  5. Визначте валентність Сульфуру в сполуках :  H2S,
  SO3,SO2
  ,CaS .  6. Під час грози від блискавки загорілося дерево. Про які
  явища йде мова в цьому реченні ? Поясніть свою відповідь.

  ІІІ рівень  7. Розставте коефіцієнти в схемах хімічних реакцій :  а)Al + Cl2AlCl3  б)Al + H2SO4Al2(SO4)3 + H2  в)HClH2 + Cl2  г)Fe2O3 + H2OFe(OH)3  8. СкладітьформулиоксидівНатрію,
  Купруму(ІІ),
  Алюмінію.  Обчислітьвідноснімолекулярнімасицихречовин.  IV рівень  9. При реакції фосфору з киснем утворюється фосфор(V) оксид.
  Складіть рівняння хімічної реакції утворення цього оксиду.Обчисліть масові частки елементів в даній
  речовині.
  • 02 December 2013
  • Ответ оставил: Anastaskas

  5.H2S(2),SO3(6),SO2(4),CaS(2)
  7.А) 2AL+3CL2----->2ALCL3
     Б) 2AL+3H2SO4----->AL2(SO4)3+3H2
     B) 2HCL----->H2+CL2
     Г) Fe2O3+3H2O----->2Fe(OH)3
  8. Na2O,CuO,AL2O3
  Mr(Na2O)=62,Mr(CuO)=98,Mr(AL2O3)=102
  9.  4P+5O2----->2P2O5 Mr(P2O5)=142
  массовая доля фосфора 62/142*100%=43,66%
  массовая доля кислорода 80/142*100%=56,34%

  Оцените ответ

  • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
  Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету...

Последние и похожие вопросы

Ответ на вопрос 1. Маса речовин, що вступили в хімічну реакцію :а) дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції;б) періодично змінюється під час хімічної реакції;в) менша... - Вопросов.Нет

404